Livstegn fra Atlanteren 2

Vi krysser langsomt mot Azorene, som nå er ca 1200 mil unna. Vinden er svak og rotete. Rasjonerer litt på kaffevannet. Ellers bare velstand. Posisjon: N 32.07,5, W 052.42,25

0 Response to “Livstegn fra Atlanteren 2”


Comments are currently closed.